Zapraszamy Państwa na X Jubileuszową Międzynarodową Konferencję POLRISK – wydarzenie roku 2017 w Polsce – w zakresie kreowania i ochrony wartości poprzez zintegrowane zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami

Na konferencji POLRISK:

 • Dowiecie się Państwo m.in.

  • jak w większości krajów europejskich kreuje się wartości firmy, poprzez integrację zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami,
  • jak przejść z raportowania mapy ryzyk do kreowania faktycznej wartości z zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami, dla wyniku finansowego przedsiębiorstwa i optymalizacji finansowej składki ubezpieczeniowej,
  • jak rozwijać proces podejmowania decyzji, w oparciu o ryzyko,
  • jakie są dostępne narzędzia analityczne na rynku, do oceny ryzyka,
  • jaką wartość może wnieść integracja zarządzania ryzykiem z ubezpieczeniami, lub integracja ryzyka finansowego i operacyjnego,
  • jak organizować dane dotyczące zdarzeń, incydentów, zaistniałych szkód ubezpieczeniowych, jak je wykorzystać do modelowania szkodowości, w przedsiębiorstwach branży niefinansowej oraz do negocjacji wysokości składek ubezpieczeniowych.

 • Poznacie m.in.:

  • łączne koszty ryzyka (Total Cost of Risk).
  • sposoby optymalizacji wartości płynących z zarządzania ryzykiem.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KONFERENCJI:

 • Poznacie Państwo jakie korzyści daje certyfikacja Europejska i panazjatycka RIMAP – (Risk Managment Professional) – czyli jak zostać rozpoznawalnym menedżerem ryzyka i uzyskać certyfikat honorowany w Europie przez FERMA i w Azji przez PARIMA.
 • Czeka na Państwa dzień pełen różnorodnych formatów – dyskusji oraz sesji roundtables, które pozwolą Państwu na aktywne uczestnictwo i skuteczniejszą integrację środowiska oraz lepsze poznanie uczestników konferencji.
 • Dowiecie się także, jakie zmiany nastąpią w dobrych praktykach i wytycznych międzynarodowych, w zakresie zarządzania ryzykiem (w szczególności zmiany w międzynarodowej normie ISO 31000:2009 (PN-ISO 31000:2012), jakie są kierunki jej doskonalenia oraz uwagi zgłoszone przez Stowarzyszenie POLRISK do międzynarodowego komitetu technicznego ISO TC 262).


W PROGRAMIE M.IN.:

 • W jaki sposób rozbudować typowy obszar ERM (raportowanie ryzyk) tak, aby obejmował on tworzenie usług ubezpieczeniowych i był źródłem wartości dla praktyki funkcjonowania systemu finansowania w przedsiębiorstwie. Jak połączyć zarządzanie ryzykiem z zarządzaniem ubezpieczeniami – aktualny kazus dla menedżera ryzyka (przedmiot pracy RM, realna kwestia dla RM)
  Tematy te przybliży Johan Willaert, Prezes FERMA, IFRIMA oraz Corporate Risk Manager w Agfa Gevaert.
 • Jak organizować dane dotyczące zdarzeń, incydentów, zaistniałych szkód ubezpieczeniowych i jak je wykorzystać, do modelowania szkodowości w przedsiębiorstwach branży niefinansowej. Tematykę tę przybliży Alessandro de Felice, Prezes Włoskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem, na co dzień Chief Risk Officer, Prysmian Group.

KOGO SPOTKASZ NA KONFERENCJI:

Do udziału w konferencji zapraszamy praktyków zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami, w szczególności:

  • menedżerów ryzyka,
  • audytorów jakości,
  • audytorów wewnętrznych,
  • dyrektorów finansowych,
  • członków zarządu ds. finansów,
  • menedżerów zarządzających ubezpieczeniami (w tym skarbników korporacyjnych),
  • menedżerów zarządzających ryzykiem ciągłości działania,
  • dyrektorów ds. bezpieczeństwa,
  • menedżerów ryzyka kredytowego,
  • menedżerów compliance,
  • menedżerów bezpieczeństwa informacji.

Jeśli doświadczacie Państwo poniższych sytuacji:

 • zarząd Państwa firmy, pomimo Państwa wysiłków nie dostrzega korzyści z podejmowania decyzji z uwzględnieniem ryzyka…
 • zarząd Państwa firmy ma dość raportowania ryzyk, o których i tak wszyscy w firmie wiedzą…
 • w Państwa firmie istnieje Dział Audytu zajmujący się zarządzaniem ryzykiem oraz odrębny Dział/Departament Ubezpieczeń i dotychczas między nimi nie było żadnej współpracy. A chcielibyście Państwo dowiedzieć się, jak osiągnąć efekty synergii, wynikające ze współpracy…
 • zarządzanie ryzykiem w Państwa firmie przypomina proces oparty na liście kontrolnej, lub rezultaty kolejnego przeglądu ryzyk to stwierdzenie: „bez zmian”…

 • wdrożenie zarządzania ryzykiem utknęło w martwym punkcie z powodu braku namacalnych korzyści, lub nie wiedzą Państwo jakie wykonać następne kroki…
 • działają Państwo w oparciu o wytyczne normy ISO 31000 i chcielibyście uzyskać Państwo unikalną wiedzę, analizy i opinie ekspertów, odnośnie zasadności proponowanych zmian…
 • uważacie Państwo, że proces zarządzania ryzykiem jest zbyt zbiurokratyzowany, manualny, skomplikowany i mało kto w firmie rozumie sens wypełniania danych dot. ryzyka, a chcielibyście, żeby był prostszy i przynajmniej częściowo zautomatyzowany…

….to konferencja POLRISK 2017 jest właśnie dla Państwa, nie może Państwa na niej zabraknąć!

POLRISK 2017 W LICZBACH

0
DZIEŃ
0
PRELEGENTÓW
0
SESJE ROUNDTABLES
2017/10/24 10:00:00

WYBRANI PRELEGENCI

Typhaine Beaupérin

Dyrektor Zarządzający, FERMA

Gilbert Canaméras

Sekretarz Generalny, AMRAE France

Johan Willaert

Prezes, FERMA, IFRIMA, Corporate Risk Manager, Agfa Gevaert

Maja Šušteršič

Prezes, SI.Risk Slovenia

Aysan Sinanlioglu

ERMA, Turkey

ORGANIZATORZY

MECENAS

PATRONAT HONOROWY

PATRONI