ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK to ogólnopolska organizacja non-profit, zrzeszająca członków zarządów, menedżerów ryzyka oraz ekspertów, którzy odpowiedzialni są za zintegrowane zarządzanie ryzykami poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa (np. strategia, sprzedaż, marketing, finanse, IT, operacje, ubezpieczenia, zakupy, kadry) w celu uzyskania całościowego spojrzenia (ang. “big picture”) na ryzyko biznesowe działalności firmy. Ponadto, skupiamy osoby zajmujące się zawodowo lub pasjonujące się zarządzaniem ryzykiem w danych obszarach przedsiębiorstwa (np. ciągłość działania, operacje, ubezpieczenia, IT, bezpieczeństwo, finansowe, rynkowe, itp.). Zrzeszamy również pracowników naukowych prowadzących badania lub wykonujących ekspertyzy w zakresie zarządzania ryzykiem.

Jesteśmy członkiem Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (Federation of European Risk Management Associations) FERMA z siedzibą w Brukseli w Belgii.

Opracowany przez nas program szkoleniowy “Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” jest w grupie pierwszych 6 programów edukacyjnych w Europie, które uzyskały akredytację FERMA dla nowo wprowadzonego przez tę Federację certyfikatu zawodowego rimap® (RIsk MAnagement Professional).

Misją Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK jest zwiększanie i ochrona wartości organizacji poprzez świadome i efektywne zarządzanie ryzykiem.

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych na rynku ICT. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów ICT.

MECENAS

DNV GL Business Assurance

Jesteśmy jedną z wiodących jednostek certyfikacyjnych na świecie. Poprzez usługi certyfikacji, weryfikacji, oceny i szkolenia, pomagamy firmom w osiąganiu zgodności z wymaganiami dotyczącymi ich funkcjonowania, produktów, ludzi i infrastruktury. Współpracujemy z klientami, pomagając im w budowaniu zrównoważonego biznesu i wiarygodności wobec interesariuszy.

Firma jest częścią grupy DNV GL o wysokim wskaźniku wiarygodności w międzynarodowych rankingach.  Skandynawski rodowód daje gwarancje przejrzystych zasad współpracy oraz rzetelnej i profesjonalnej realizacji usług. Zapewniamy to poprzez odpowiednio przygotowany zespół sprzedaży i audytorów wielosystemowych, podlegających ciągłemu procesowi doskonalenia zawodowego i bardzo dobrze znających realia działalności gospodarczej.

Poprzez świadczenie usług certyfikacji dajemy naszym partnerom znacznie więcej niż uzyskanie certyfikatu. Audyty przeprowadzamy według metody Risk Based Certification. Przyjmujemy szerszą perspektywę oceny ryzyka. Audytowane organizacje są lepiej przygotowane na nowe wymagania, jak również poprawia się efektywność ich systemów zarządzania oraz obszary, które mają największe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizacji.

PATRONAT HONOROWY

Federation of European Risk Management Associations

FERMA brings together 22 risk management associations in 21 European countries, representing nearly 4800 risk managers active in a wide range of business sectors from major industrial and commercial companies to financial institutions and local government bodies. We provide the means of coordinating risk management and optimising the impact of these associations at a European level.

PATRONI

ACCA

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. ACCA oferuje rozpoznawalne na całym świecie kwalifikacje przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać karierę w obszarze rachunkowości, finansów i zarządzania.

ACCA wierzy, że specjaliści z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania tworzą wartość w gospodarce i dzięki współpracy z pracodawcami przygotowuje pracowników do podejmowania wyzwań współczesnego biznesu. Celem ACCA jest również działanie na rzecz interesu publicznego, dostarczanie wiedzy, tworzenie dobrych praktyk oraz dzielenie się nimi ze środowiskiem finansistów.

Controlling i Zarządzanie

Magazyn „Controlling i Zarządzanie” to fachowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej. Czasopismo pokazuje praktyczne doświadczenia przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Przygotowaniem publikacji (artykułów, porad, wywiadów, felietonów) zajmują się doświadczeni praktycy w zakresie finansów i zarządzania, konsultanci z firm doradczych, ale też największe krajowe i zagraniczne autorytety w tych dziedzinach.
Oferujemy także szkolenia i doradztwo w zakresu systemów rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www>>>

Harvard Business Review Polska

Harvard Business Review Polska” to magazyn dla ambitnych menedżerów i specjalistów. Każde wydanie prezentuje nowe idee, które już są stosowane przez najlepsze firmy na świecie. Pismo dociera do grona 6 tysięcy prenumeratorów: właścicieli firm, prezesów, dyrektorów z różnych branż i regionów. Łączy ich wspólny mianownik: potrzeba osobistej i zawodowej doskonałości.

ICAN INSTITUTE

ICAN Institute jest wydawcą „Harvard Business Review Polska”, prestiżowego magazynu biznesowego, prenumerowanego przez ponad 6000 liderów. Instytut organizuje również programy rozwoju menedżerskiego oraz konferencje ze światowymi autorytetami zarządzania, dostarczając tym samym polskim przedsiębiorcom wiedzę z najwyższej półki. Więcej informacji na temat działalności ICAN Institute na portalach ican.pl oraz hbrp.pl.

Kariera w finansach

KarierawFinansach.pl to serwis z ofertami pracy dla studentów i profesjonalistów z branży finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej oraz sektora BPO/SSC. Projekt Kariera w Finansach to, obok serwisu, także Przewodnik Kariera w Finansach i Bankowości. Przewodnik można czytać w wersji drukowanej, jak i aplikacji mobilnej (do pobrania na Google Play i AppStore)

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.

Polski Instytut Credit Management

Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy w zakresie skutecznego i mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego. PICM jest częścią FECMA, czyli Europejskiej Federacji Organizacji Credit Management (Federation of European Credit Management Associations – FECMA). W ramach celów statutowych, Polski Instytut Credit Management organizuje szkolenia, spotkania (CREDIT CLUB PICM) oraz konferencje (Credit Risk). Działalność PICM dociera do dużej liczby Credit Managerów zarówno korporacji międzynarodowych jak i polskich firm różnej wielkości.

Stowarzyszenie Compliance Polska

Stowarzyszenie Compliance Polska zostało założone w listopadzie 2011 roku przez 49 członków założycieli, zaś w 2012 roku uzyskało wpis do KRS. Obecnie skupia ponad 150 członków – osoby fizyczne i prawne pokrywając znaczącą większość podmiotów regulowanych w Polsce – banków, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych z branży FinTech, a także z kancelarii prawnych i firm konsultingowych związanych z branżą finansową. Członkowie SCP są większości zatrudnieni lub kierują departamentami Compliance, AML i prawnymi w wymienionych instytucjach.