Rafał Kmiecik

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Absolwent podyplomowego studium dla audytorów wiodących DNV z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego. Certyfikowany Risk Manager – POLRISK, doświadczony konsultant, inżynier, menedżer i audytor. Uczestnik międzynarodowych szkoleń i stypendysta JICA (Japonia) w zakresie zakresie Proffesional Problem Solving Method, audytor wiodący systemów zarządzania w branżach – m in. wyrobów medycznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych, ceramiki, przetwórstwa, obróbki metali i wyrobów metalowych, przetwórstwa żywności. Posiadane doświadczenia, audytowe i szkoleniowe obejmują ponadto projekty realizowane w placówkach służby zdrowia oraz administracji publicznej i samorządowej.

Audytor, inżynier i project manager w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i technicznym (w tym HAZOP) oraz zarządzania energią w branżach przemysłowych. Wykładowca szkoleń z zakresu audytu organizacyjnego i technicznego.