Tomasz Gasiński

Odpowiada za rozwój kultury i narzędzi oraz profesjonalizację zarządzania ryzykiem w Grupie  Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Zaangażowany w promowanie w Polsce podejścia do biznesu opartego na zasadach zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju. Współpracował m.in. z grupami roboczymi powołanymi w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Prezesie Rady Ministrów. Autor podręczników „Zrównoważony biznes” i „Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu”.

Odpowiadał przez wiele lat za rozwój i zarządzanie polskim oddziałem Det Norske Veritas Business Assurance, w szczególności za projekty certyfikacji międzynarodowych standardów wspomagających procesy zarządzania, a także projekty konsultingowe i szkoleniowe z zakresu zarządzania ryzykiem. Członek Rady Fundacji CentrumCSR.PL, były trener i członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Wykładowca Collegium Civitas z zakresu zarządzania ryzykiem.

W pracy zawodowej jako menedżer / konsultant / audytor prowadził m.in. audyty zgodności z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001/EMAS, OHSAS18001/PN-N-18001, audyty CSR, a także zajmował się wdrażaniem systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, jak również zajmował się wdrażaniem i doskonaleniem metodyk zarządzania procesami, zarządzania projektami i ryzykiem. Ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz specjalizację „Environmental Protection and Management” na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Absolwent Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i ERASMUS University Rotterdam.