24 października 2017r.

Program konferencji:

08.30 - 09.00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

09.00 - 09.15

Otwarcie konferencji

Sławomir Pijanowski

Prezes Zarządu , Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK

09.15 - 10.00

Sesja plenarna

09.15 - 9.45

Zarządzanie ryzykiem na świecie jako dziedzina i profesja*

Trendy i możliwości rozwoju z perspektywy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Zarządzania ryzykiem i Ubezpieczeniami (IFIRMA).

Johan Willaert

Prezes, FERMA, IFRIMA, Corporate Risk Manager, Agfa Gevaert

9.45 - 10.15

Zarządzanie ryzykiem w Europie*

Najważniejsze tematy i wyzwania na najbliższą przyszłość – w agendzie Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (FERMA)

Typhaine Beaupérin

Dyrektor Zarządzający, FERMA

10.15 - 10.45

Zarządzanie ryzykiem w Polsce – perspektywy według POLRISK

Czyli czy jesteśmy tacy sami, czy jednak inni niż reszta świata?

Raport Podsumowanie uwag do najnowszego projektu normy z zakresu całościowego zarządzania ryzykiem ISO 31000. Co się zmieni co pozostanie?

 

Sławomir Pijanowski

Prezes Zarządu , Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK

10.45 - 11.15

Przerwa kawowa

11.15 - 11.45

Zarządzanie programami ubezpieczeń w kontekście dobrych praktyk ERM*

W jaki sposób rozbudować typowy obszar ERM (raportowanie ryzyk) tak aby obejmował on tworzenie usług ubezpieczeniowych i był źródłem wartości dla praktyki funkcjonowania systemu finansowania w przedsiębiorstwie. Czym są krajowe i międzynarodowe programy ubezpieczeń w instytucjach niefinansowych? Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami, zapobieganie stratom, samoubezpieczenie – połączenie zarządzania ryzykiem z zarządzaniem ubezpieczeniami – aktualny kazus dla menedżera ryzyka (przedmiot pracy RM, realna kwestia dla RM)

Johan Willaert

Prezes, FERMA, IFRIMA, Corporate Risk Manager, Agfa Gevaert

11.45 - 12.45

Panel dyskusyjny: Rola Menedżera Ryzyka, Menedżera Ubezpieczeń i Brokera w tworzeniu korporacyjnych programów ubezpieczeniowych oraz programów prewencji ubezpieczeniowej i zapobiegających stratom

Czy w Polsce potrzebny jest menedżer ryzyka i ubezpieczeń? Dlaczego tak wolno adoptujemy dobre praktyki i modele znane od 40 lat w Europie? Czy może wystarczy sam broker? Jeśli w praktyce nie wystarcza, to dlaczego nie mamy w Polsce zbyt wielu menedżerów ryzyka? Zmiana mentalności na win-to-win – jak ja osiągnąć? Czy wszystko powinien wykonać za klienta broker czy może menedżer ryzyka (klient) powinien przygotować samodzielnie stosowane założenia do programu ubezpieczeniowego spójne ze strategią biznesową oraz profilem działalności?

Udział wezmą:

Johan Willaert

Prezes, FERMA, IFRIMA, Corporate Risk Manager, Agfa Gevaert

Łukasz Zoń

Prezes Zarządu, Stowarzyszene Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Prowadzenie:

Sławomir Pijanowski

Prezes Zarządu , Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK

12.45 - 13.40

Obiad

13.40 - 14.55

Sesja plenarna II – Zarządzanie Ryzykiem i Ubezpieczeniami. Studia przypadków członków FERMA

13.40 - 14.05

Praktyka zarządzania ryzykiem. Studium przypadku – przemysł wydobywczy*

Jak zintegrować różne funkcje i obszary zarządzania ryzykiem: w tym BHP, finansowego na poziomie ryzyk korporacyjnych. Wykroczenie poza zwykłe raportowanie map ryzyka w przemyśle wydobywczym. Programy ubezpieczeniowe i prewencji szkodowej, narzędzia oceny ryzyka w górnictwie. Doświadczenia związane z obniżką składek ubezpieczeniowych w związku z obliczonymi łącznymi kosztami ryzyka.

Gilbert Canaméras

Sekretarz Generalny, AMRAE France

14.05 - 14.30

Transfer kompetencji i doświadczeń*

Co menedżer ryzyka może przenieść ze swojego doświadczenia w branży ubezpieczeniowej czy finansowej do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w sektorze niefinansowym (np. obliczanie wymaganego kapitału na pokrycie ryzyka, model wewnętrzny lub standardowy, aktuarialne oceny ryzyka powiązane ceną produktu)? Czy modelowanie ryzyka, adekwatność kapitałowa w rozumieniu Dyrektywy Solvency II mogą mieć zastosowanie do przedsiębiorstw spoza branży ubezpieczeniowej?

Aysan Sinanlioglu

ERMA, Turkey

14.30 - 14.55

Praktyka Zarządzania Ryzykiem. Studium przypadku – przemysł paliwowy*

Building insurance program supporting Petrol business – areas of most added value on insurance, risk control, risk, loss prevention, total cost of risk in oil industry – proper insurance cover vs lowering insurance premium. What is risk manager job while creating insurance programs and what job is for broker? Synergies resulting from integration of ERM and insurance management. real possibilities of lowering/optimization of insurance premium based on your experience.

Maja Šušteršič

Prezes, SI.Risk Slovenia

14.55 - 15.15

Przerwa kawowa

15.15 - 15.45

Etyka i zaufanie w erze cyfrowej

Marcin Kieszczyński

Marketing Communications Manager , ACCA Poland

15.45 - 17.10

Sesja Roundtables

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono ekspertów – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką. Odbędą się dwie rundy dyskusji roundtables, każda trwa 40 minut. Plan czasowy dyskusji udostępnimy po poznaniu Państwa preferencji tematycznych.

15.45 - 16.30

RUNDA I

Podejście do zarządzania ryzykiem w standardach zarządzania

Co o zarządzaniu ryzykiem mówią najnowsze standardy systemów zarządzania. Metody, techniki, podejście. Jak wymagania standardów zarządzania mogą wspierać lub komplikować podejście do zarządzania ryzykiem w organizacjach Co właściwie oznacza i z czym moze wiązać się pojęcie „Risk based thinking” w organizacjach wdrażających nowe standardy zarządzania ISO.

Rafał Kmiecik

Audytor wiodący /Process Sector Manager, DNV GL

Gdzie są  pieniądze w zarządzaniu ryzykiem floty?

Co powinien wiedzieć broker o naszej działalności w kontekście optymalizacji składek ubezpieczeniowych floty, o co nie zapyta? Indywidualne klauzule ubezpieczeniowe „szyte na miarę”  – związane z charakterem pracy użytkowników floty: osobowej, ciężarowej, wózków widłowych. Szkolenia flotowe/motywacja  i świadomość użytkowników jako istotna prewencja przy obniżaniu ryzyka  szkodowego. Zarządzanie szkodami – czyli jak obniżać przyszłe składki ubezpieczeniowe analizując przyczyny szkód komunikacyjnych. Czy warto ubezpieczać szyby – czyli jak przy tych samych kosztach napraw obniżać składkę ubezpieczeniową. Kiedy warto wyłączać  ubezpieczenia z umów wynajmu długoterminowego. Zarządzanie wypadkami przy pracy użytkowników floty  – czyli jak obniżać poziom ryzyka i wysokość składek wypadkowych firmy.

Bogumiła Czernecka

Kierownik Floty i Transportu, Prokurent , SIG

Rola Menadżera Ryzyka w procesie likwidacji szkody

Proces likwidacji szkody zawsze powoduje zaburzenie normalnego funkcjonowania poszkodowanej organizacji. Co zrobić by to zaburzenie zminimalizować? Czy współpraca wszystkich zaangażowanych w proces likwidacji szkody stron może przyspieszyć zakończenie tego procesu?  Co oznacza taka współpraca i czy tą współpracą nie należy rozsądnie zarządzać? A może potraktować likwidatora szkody jako partnera?

Marcin Janicki

Prezes Zarządu/Starszy Ekspert ds. Likwidacji Szkód, Crawford Polska

16.30 - 17.10

RUNDA II

Jak pisać plany postępowania z ryzykiem

Czy planowanie w zmieniającym się świecie ma sens? Jak długi powinien być horyzont czasowy planowania? Jakie powinny być zawartość, zakres, forma planów postępowania z ryzykiem? Kto w organizacji powinien tworzyć plany postępowania z ryzykiem, a kto ma być odpowiedzialny za ich egzekucję? Lessons learned: Czego uczą nas sukcesy i błędy w planowaniu postępowania z ryzykiem, dobre i złe praktyki.

dr Jerzy Podlewski

Wiceprezes, Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK

Procesy funkcjonujące obecnie w firmie, mogą być największymi sprzymierzeńcami rozwoju zarządzania ryzykiem

Jak powiązać wysiłki zarządzania ryzykiem z innymi kluczowymi procesami w organizacji: zarządzanie strategiczne, kontroling, zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, compliance, audyt wewnętrzny? W jaki sposób zmienić kulturę ryzyka i dokonać zmiany z podejścia: „bój się ryzyka” na podejście „odważ się”? Które elementy cyklu Deminga PDCA mają kluczową rolę w definiowaniu i raportowaniu ryzyka?

Tomasz Gasiński

Szef Biura Zarządzania Ryzykiem, Grupa LOTOS

17.10 - 17.25

Podsumowanie konferencji

Sławomir Pijanowski

Prezes Zarządu , Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK

*  prelekcje będą tłumaczone z języka angielskiego