WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest płatny.

Podstawowy koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:  590 zł netto (promocja obowiązuje do 29 września, od 30  września – 790 zł netto)

Dla członków Stowarzyszenia POLRISK koszt udziału wynosi: 490 zł netto (promocja obowiązuje do do 29 września, od 30  września – 690 zł netto)

Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne i posiłki. Do podanych kwot należy doliczyć podatek 23% VAT.

PREMIUJEMY ZGŁOSZENIA GRUPOWE!

2 i więcej osób – prosimy o kontakt! W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z: Ewelina Gajowiak, e-mail: lp.no1519202749itnev1519202749e@kai1519202749wojag1519202749.anil1519202749ewe1519202749; tel.: (22) 266 09 58

Uwaga! Preferencyjne warunki zakupu szkolenia w ramach AKADEMII POLRISK – założenia:

Dla osób które już zarejestrowały się na Konferencji lub zrobią to do dnia 23 października br. do godz. 23:59, oferujemy promocyjną cenę 5500 zł netto na wiosenną edycję szkolenia „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka POLRISK/rimap” odbywającego się w ramach Akademii POLRISK. Zniżka obowiązuje jedynie w przypadku zakupu pełnego szkolenia (wszystkich modułów) wraz z jednoczesnym przystąpieniem do członkostwa w POLRISK oraz promocją szkolenia (wskazanego przez biuro POLRISK postu) w dwóch mediach społecznościowych. Promocja nie łączy się z innymi, aktualnymi lub przyszłymi zniżkami. Prawo do skorzystania ze zniżki obejmuje wyłącznie edycję E4/rimap i jest ważne do dnia poprzedzającego rozpoczęcie edycji E4, Modułu I. Niniejsza zniżka nie dotyczy bieżącego cennika i bieżącej edycji. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem: lp.ks1519202749irlop1519202749@kena1519202749p.atr1519202749am1519202749. Więcej informacji na stronie www.polrisk.pl

Powyższa oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

  1. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy do dnia 23 października 2017 r. lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy uczestnika najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zostanie przesłane w terminie krótszym niż 7 dni do konferencji, czas otrzymania potwierdzenia będzie odpowiednio krótszy.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja on-line oraz otrzymanie od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a także wpłacenie na konto organizatora należności za uczestnictwo w Konferencji. Podstawą do uiszczenia należności jest faktura proforma, która zostanie wystawiona i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu wraz z potwierdzeniem udziału. W ciągu 14 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.
  3. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji. Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej – należy przesłać maila na adres: lp.no1519202749itnev1519202749e@aks1519202749ber.a1519202749nelra1519202749m1519202749
  4. W przypadku odwołania uczestnictwa do dnia 18 października 2017 organizator przyjmuje rezygnację, a dokonanie opłaty za uczestnictwo w konferencji zostanie zwrócone przelewem bankowym.
  5. Przy odwołaniu zgłoszenia w terminie krótszym, tj. od 19 października 2017, wpłata na poczet uczestnictwa w konferencji (oraz ew. noclegu) nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie wycofały zgłoszenia odpowiednio wcześniej przed Konferencją, a które nie wzięły udziału w spotkaniu, nie otrzymają zwrotu wniesionej opłaty. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  6. W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z: Marlena Rębska, e-mail: lp.no1519202749itnev1519202749e@aks1519202749ber.a1519202749nelra1519202749m1519202749, telefon: (22) 355-30-63
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
  8. Rejestrując się, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przedstawiających Państwa zdjęć, nagrań wideo oraz transkryptów w celach marketingowych i promocyjnych przez Evention oraz Polrisk na użytek jej kolejnych edycji.
  9. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.